Đà Lạt những mùa hoa

Ở những nơi khác, người ta chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông theo những đổi thay của thời tiết; còn ở thành phố mù sương Đà Lạt thì các mùa lại được gọi tên bởi những mùa hoa. Ấy vậy nên, một năm của Đà Lạt chẳng phải có bốn mùa mà có khi có tới 5, 6…

Read More Read More